top of page

DVT

פקקת – DVT

פקקת ורידים עמוקה (DVT) הינה חסימת הורידים העמוקים בקרישי דם.
חסימה זו מסוכנת בשל מעבר קרישי דם מהורידים העמוקים אל הריאות דרך הלב הימני. הטיפול בפקקת עמוקה בד"כ שמרני עם תרופות לדילול דם וגרביים אלסטיות לתקופה ממושכת.
מטרתה של הגרב האלסטית למנוע את הסיבוכים המאוחרים של הפקקת.

bottom of page