top of page

צינטור

אנגיוגרפיה לכלי דם / צינטור כלי דם

איבחון מחלות כלי דם נעשה במספר שלבים:

  • שמיעת תלונות החולה

  • בדיקה פיזיקלית

  • בדיקה במעבדה לאיבחון מחלות כלי דם

  • אנגיוגרפיה של כלי הדם


בדיקת האנגיוגרפיה מבוצעת לפני החלטה ניתוחית או לעיתים מהווה גם אמצעי טיפולי. חודרים לתוך כלי הדם דרך עורקי המפשעות ומעבירים קטטר עדין עד אזור הבעיה. בשלב זה מזריקים חומר ניגוד אשר צובע את כלי הדם בחלקו הפנימי. במצבים מסוימים ניתן גם לטפל (אנגיופלסטיקה) בהרחבת הצרויות עם בלון או בהחדרת סטנט המונע מההצרות להסגר מחדש.

bottom of page