top of page

נימים

נימים

הנימים הם ורידים קטנים מאוד, הנמצאים בתוך העור בעומק מספר מיקרונים.
הופעתם על העור אינה גורמת לכל בעיה רפואית אלא הפרעה אסתטית בלבד. הטיפול להעלמת נימים או הסרת נימים נעשה באמצעות הזרקת חומרים סקלרוזנטים לתוך הנימים במחט עדינה ודקיקה, או באמצעות טיפול לייזר.

bottom of page