top of page

דופלר

בדיקת דופלר \ דופלקס

duplex-check.jpg

הדרך המקובלת היום לטיפול בדליות מתחילה בבדיקת החולה ע"י כירורג כלי דם, בהמשך מתבצעת בדיקה באמצעות הדופלקס (אולטראסאונד-דופלר).


זהו מכשיר אולטרא-סאונד המשלב בתוכו מכשיר דופלר, אשר מאפשר לבדוק כל כלי דם עורקי או ורידי ואף לבחון את הזרימה בו. מכשיר זה מאפשר בדיקה חיצונית של הורידים ללא כאב וללא חדירה.
רק לאחר בדיקת דופלקס ניתן להחליט על השיטה הטיפולית העדיפה בורידים. באמצעות מכשיר זה מבצעים חלק מהטיפולים הורידיים והניתוחים החדשניים כמו טיפולי ורידים בלייזר והזרקת קצף מונחת אולטרא-סאונד.

bottom of page