top of page

אי ספיקה ורידית

אי ספיקה ורידית

varicose-veins.jpg

הורידים הינם צינורות אשר מעבירים את הדם בכיוון אחד – מכפות הרגלים בחזרה אל הלב (בעוד העורקים מעבירים את הדם בכיוון ההפוך). זרימה בכיוון מיוחד זה מתאפשרת באמצעות מסתמים חד-כיווניים אשר נמצאים בתוך אותם צינורות.


הדליות או הורידים המורחבים מופיעים כתוצאה מכישלון של המסתמים, אשר גורם לדלף וזרימת הדם בכיוון ההפוך, כלומר אל הרגליים, או כאשר המסתמים נמצאים בוריד רחב מאוד ואינם יכולים לתפקד. זרימה הפוכה זו גורמת לעליית הלחץ בתוך הורידים. סטטוס זה מכונה מצב של אי ספיקה ורידית.

ראיון בערוץ טבע הדברים

ראיון בערוץ טבע הדברים

צפייה בסרטון
bottom of page