top of page

קיטור

העלמת ורידים בקיטור

STEAM VEIN SCLEROSIS = SVS


הזרקת קיטור בלחץ לתוך וריד הספנה באמצעות צינור עדין שבקצהו חורים קטנים ובלתי נראים.
החום (כ-130 מעלות צלזיוס ) גורם לנזק בדופן הפנימית של הוריד.
הנזק הטרמי גורם לסגירת וריד הספנה. בשלב השני של הטיפול ניתן להזריק את הקיטור דרך מחט עדינה אל תוך התפצלות הורידים וכך לגרום להעלמותם.
הטיפול מתאים במיוחד להתפצלויות רחבות גם ללא אי ספיקה בספנה.


הזרקת קיטור נעשת בחדר ניתוח בהרדמה כללית, תוך כדי הדגמת הספנה והקולטרלים באמצעות מכשיר הדופלקס ותוך כדי קירור העור במי קרח.
בתום הפעולה החולה גורב גרב אלסטית ללא כל חבישה נוספת בשל העדר חתכים או חורים בעור.

שיעור הצלחה טיפולית: 95-97%.


חזרה לפעילות רגילה: תוך 12-24 שעות.

חברות הביטוח: 
"כלל", "הפניקס", "הראל", "מגדל" "דקלה" ו-"מנורה" מעניקות כיסוי ביטוחי מלא לטיפול העלמת ורידים בקיטור.

כיסוי מלא מוענק ע"י "כללית מושלם" "מכבי זהב" ושאר הביטוחים המשלימים של קופות החולים.


סיכונים: כוויות עדינות בעור, קרישי דם בורידים המטופלים אשר נספגים תוך 10-14 יום.

bottom of page