top of page

קצף

סגירת ורידים בהזרקות קצף

חומר סקלרוזנט מוקצף (Polidocanol) מוזרק ישירות לורידים הבולטים או בהנחית אולטראסאונד.
החומר המוזרק פוגע בחלק הפנימי של הוריד וכתוצאה מכך נוצרת דלקת פנימית שמכווצת מיידית את הוריד ובהמשך הוריד המוזרק נספג בגוף ונעלם. ככל שקוטר הוריד רחב יותר, כך ריכוז החומר גבוה יותר.

יש לחזור על פעולת ההזרקה מספר פעמים – תלוי בקוטר הוריד.

שיעור הצלחה: ההזרקות יעילות לורידים קטנים עד בינוניים. בורידים גדולים יותר שיעור ההצלחה מגיע עד ל-80 אחוז.


משך ההחלמה: יש לחבוש את האיזור באגידה אלסטית ממספר ימים עד שבועות. מראה הרגל משתפר בתוך מספר שבועות עד חודשים לאחר סיום הטיפול.

סיכונים: עלולה להיווצר הילה חומה באזור ההזרקות, אשר נעלמת תוך מספר שבועות או חודשים. בנוסף, החומר המוזרק עלול להגיע גם לורידים עמוקים יותר, ובכך לגרום לפקקת עמוקה.

bottom of page