top of page

פקקת ורידים

דלקת או פקקת ורידים

טרומבופלביטיס


דלקת ורידים הינה דלקת כימית או אינפלמטורית.
מקורה מסטזיס ורידי, כלומר מהווצרות קריש דם בורידים. קריש דם זה נדבק לדופן הוריד ולא חוזר למערכת הדם. הטיפול בדלקת בורידים נעשה בניקוז קרישי הדם דרך חתך בעור מעליו או בדרך שמרנית של אגידה אלסטית וטיפול בתרופות נוגדי דלקת.


הווצרות קרישי דם בורידים הינה סיבוך שכיח בורידים לא מטופלים, ומסוכן במיוחד כאשר הפקקת מופיעה במערכת הורידים העמוקה.

bottom of page