top of page

כלי דם

כלי דם

כירורגית כלי דם עוסקת במחלות עורקים, ורידים ודרכי לימפה:

 

העורקים


העורקים או כלי הדם מזרימים את הדם מהלב לאיברים השונים. הדם בעורקים מחומצן ומעביר את החמצן לרקמות הגוף השונות.


רוב מחלות כלי הדם נגרמות מחסימות עורקים (טרשת עורקים) דבר הגורם נזק לאיבר המטרה. חסימת כלי דם ברגליים גורמת להגבלה בהליכה (צליעה לסרוגין) או לכאבי מנוחה או לנמק (גנגרנה).


תופעות דומות קיימות גם בכלי הדם של הידיים. חסימות כלי דם בעורקי הצוואר (קרוטיס או עורק התרדמה) גורמות לאירוע מוחי. נזק אחר לכלי דם נגרם מפגיעה בדופן העורק דבר המתבטא בהרחבה של העורק (מפרצת או אנאוריזמה).


הטיפול במחלות כלי דם עורקיים נעשה בדרך כלל בניתוח לאחר ביצוע צינטור עורקים (אנגיוגרפיה).

 

​הורידים


הורידים מחזירים את הדם מהאיברים השונים אל הלב.
מחלות הורידים נגרמות מלחץ ורידי מוגבר הגורם לנזק בדופן הוריד, נזק למסתמי הוריד וכתוצאה מכך לאברי המטרה שהורידים אמורים לנקז חזרה לכיוון הלב. הורידים מחולקים לפי מיקומם האנטומי לורידים שטחיים, ורידים עמוקים וורידים מחברים (פרפורנטים) הממוקמים בין שתי המערכות הקודמות.


כל טיפול בורידים מתחיל בבדיקת דופלקס ורידים ורצוי שיעשה על ידי כירורג כלי הדם המטפל.


דרכי הלימפה מחזירים את הנוזל הלימפאתי מהאיברים השונים למערכת המרכזית. ירידה בחזרה הלימפאתית מתבטא בבצקות קשות של הגפה או כל אזור אחר אשר פגוע.

 

דרכי הלימפה


מחלות דרכי הלימפה נגרמות מחוסר מולד של דרכי לימפה או מנזק נרכש.
ניתוחים רחבים, הקרנות, תאונות ודלקות יכולים לגרום לנזק בדרכי הלימפה. אבחנה מדויקת נעשת לאחר מיפוי איזוטופי של דרכי הלימפה (לימפוגרפיה איזוטופית).

bottom of page