top of page

הזרקות לנימים

העלמת נימים בהזרקות

העלמת נימים מבוצעת תוך שימוש בזכוכית הגדלה והזרקה עם מחט עדינה של חומרים סקלרוזנטים (Polidocanol) אשר פוגעים בדופן הנימים. תגובת הנימים הרטיקולרים היא בכיווץ מיידי לאחר ההזרקה ובהמשך סגירה והעלמת הנימים. יש לחזור על טיפול העלמת נימים מספר פעמים כאשר מדובר באזורים נרחבים. בתום כל טיפול יש לאגוד את האזור למספר ימים לפי ריכוז החומר.


שיעור הצלחה בהזרקות: 80-90 אחוז.

משך ההחלמה בהזרקות: העלמה מלאה של הנימים ממספר ימים עד מספר שבועות.


סיכונים בהזרקות: הילה חומה באזור המטופל שנעלמת ממספר ימים עד שבועות.


לחץ לצפייה בדף הסבר למטופל לפני ואחרי הטיפול

bottom of page