top of page

קרוטיס

ניתוח עורקי התרדמה / עורק הקרוטיס

עורקי הקרוטיס או עורקי התרדמה הינם חלק ממערכת כלי הדם המספקים דם למח. הצרויות או חסימה בעורקים אלו מהוים גורם סיכון להופעת אירוע מוחי. איבחון הפתלוגיה בעורקי התרדמה נעשת באמצעות מכשיר הדופלקס ולעיתים יש לאשר את הממצאים באנגיוגרפיה. חולים עם תסמינים קליניים מתאימים (חולשת פלג גוף זמנית וחולפת, הפרעה בדיבור, עיוורון חולף בעין אחת) והצרויות בעורקי הקרוטיס מעל 70% מופנים לניתוח "קרוטיס אנדארטרקטומיה". חולים ללא תסמינים קלינים אך עם הצרויות גבוהות של 90% ומעלה גם הם מופנים לאותו ניתוח במטרה למנוע ארוע מוחי.

bottom of page