דימום

דימום ורידי

דליות מורחבות עם גודש ורידי גורמות לנזק מתמשך בעור שמעליהם.
קיימים מקרים בהם נקרע הוריד והעור מעליו. תופעה זו שכיחה במיוחד בעת רחצה וחימום העור הדק וההרוס מעל לורידים.


הרמת הרגל, לחץ מקומי קל, חבישה ואגידה אלסטית מספיקים לעצירת הדמם. לעיתים יש לתפור את הוריד המדמם בטרם האגידה בתחבושת אלסטית.