top of page

דימום

דימום ורידי

דליות מורחבות עם גודש ורידי גורמות לנזק מתמשך בעור שמעליהם.
קיימים מקרים בהם נקרע הוריד והעור מעליו. תופעה זו שכיחה במיוחד בעת רחצה וחימום העור הדק וההרוס מעל לורידים.


הרמת הרגל, לחץ מקומי קל, חבישה ואגידה אלסטית מספיקים לעצירת הדמם. לעיתים יש לתפור את הוריד המדמם בטרם האגידה בתחבושת אלסטית.

bottom of page