top of page

ורידים בידיים

העלמת ורידים בידיים

ורידים מורחבים בידיים מופיעים אצל אנשים אשר עברו פקקת בורידי הידיים הפרוקסימלים (עמוקים או שטחיים). לעיתים קימים ורידים מורחבים ובולטים בכפות הידיים המהווים בעיה אסטתית בלבד ללא כל פתלוגיה ורידית קודמת. כמו בורידי הרגלים חיבים להתחיל כל טיפול בבדיקת דופלקס ורידים במטרה לאבחן הפרעה בניקוז הורידי. במידה ולא נמצאה כל פתלוגיה ניתן לטפל בורידי הידיים.


סוגי הטיפולים בורידים בידיים:

bottom of page