וריד מתחת לעיין

האם ניתן לטפל בוריד מתחת לעיין שנותן לעיין מראה עייף ?

NULL

dr_koren.jpg