top of page

האם ניתן להוציא מפעולה יותר מווריד אחד גדול

לפני כעשור הוצא וריד גדול בשליפה מכף רגל עד המפסעה ועכשיו אחרי עשר שנים חזרה התופעה של וריד בולט . איך חוזרת לתקנה זרימת הדם לכיוון הלב באם מוציאים ורידים נוספים מכלל שימוש?

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page