top of page

זרימת דם

בן 59-מזה כחודשיים,ולפרקים,אני חש זרימת דם חזקה במפשעה של רגל שמאל.מעבר לתחושת המטרד,האם אפשר לדעת אפשרויוות לסיבה?
עשיתי דופלקס עורקי לפני שנה-והיה תקין.ובהדמיית C.T-הסתיידויות באאורטה וענפיה.
תודה מראש.

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page