top of page

איך ניתן לשלם חוץ מהביטוחים שהזכרת האם יש דרך הכללית לפחות השתתפות קטנה ואם ניתן לבצע בבית חולים מחוזיים?

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page