top of page

NULL

עברתי ניתוח להסרת ורידים ,גם באיזור המיפשעה,בשל אי ספיקה.נאמר לי שביכולתי לשוב לפעילות מליאה כ-3 ימים לאחר הניתוח.אציין שפעילות מליאה אצלי משמעה ישיבה או הליכה לסירוגין ולעיתים עמידה ,אם כי לא ממושכת.הוראות ההתנהלות /טיפול לאחר הניתוח לא כללו חבישה/גרב אלסטית כיוון ש"הוריד החולה הוצא,כך שאין צורך לחבוש את המקום"(ציטוט של הרופא).כיצד עלי לפעול?האם יש צורך בגרב אלסטית או לאו?מה הנזקים/סיכונים באי שימוש בגרב?
<blockquote>שלום רב,
לאחר ניתוח ורידים מומלץ לאגוד את הרגלים בגרבים אלסטיות ל 7-10 ימים.מומלצת הליכה מרובה.שאר הפרטים מומלץ לשאול את המנתח.
בברכה,
דר' ארנון קורן</blockquote>

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page