top of page

NULL

בעלימטופל בהזרקת קלקסן-40 מזה8ימים ובנוסף קומדין -5 מג"ובבדיקה אחרונה הגיע לערך 1.55 INR והוסבר לו להגדיל המינון בקומדין ל7.5 כל יומיים
במקביל החל ליגרוב גרב אלסטית מותאמת ברגלו הבעיתית- האם צריך לגרוב בשני הרגליים? והאם מומלץ להתחיל הליכה יומית כמו בעבר?
תודה-הדסה

שלום הדסה כהן,
אין צורך בגרב אלסטית ברגל בריאה.הליכה מרובה תמיד מומלצת.
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg
bottom of page