NULL

עברתי לפני כשנה וחצי טיפול של 20 מפגשים באחת הקליניקות המוכרות בתל אביב לצערי הרב באזור מסויים איפה שהיו הרבה נימים האזור כיום נפוח ואדום.
האם זאת תופעה מוכרת?
<blockquote>שלום ליאת,
אינני מבין את תלונותיך לאחר שנה וחצי של טיפול בנימים.המלצתי לחזור לרופא המטפל אשר יודע מה סוג הטיפול שעברת או מהו החומר שהוזרק.
בברכה,
דר' ארנון קורן</blockquote>

NULL

dr_koren.jpg