top of page

NULL

בתי עברה לפני חודשיים טיפול הסרת שיער בלייזר ברגליים, נוצרה תופעת לוואי שרופא עור זיהה כהתפרצות של נימי דם. הוא אמר שזה השתפר מאוד עם הזמן. בתי נכנסה עקב כך למצב נפשי לא סמפטי. ברגעי קור או חום , רואים עיגולים אדומים או סגולים. האם אתה מכיר את התופעה ויש לך פתרון לתופעה, אנא תשובתך לאור המצב של בתי. תודה

שלום דנה אור,
אנא הפני שאלתך לרופא עור מומחה העוסק בלייזר-דר' משה לפידות-9592555 09
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg
bottom of page