top of page

העלמת נימים ברגליים

האם המחט הקטנה איתה מעלימים נימים בגלי רדיו היא אישית לכל מטופל או מעוברת לכל המטופלים?

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page