top of page

הערכת עלות - העלמת נימים ברגללים ב AVT ?

- האם הפגישה נועדה לביצוע הטיפול עצמו, או רק יעוץ ?
- מה העלות של טיפול העלמת וורידים ברגליים בשיטת AVT ??
מיכל

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page