top of page

טיפול בנימים לאחר אנדולייזר

שלום דר' קורן,
נותחתי על ידך באנדולייזר לפני מספר שנים בשתי הרגליים.
כעת אני מעוניינת לטפל בבעיה האסתטית של הנימים.
האם ניתן לשלוח לך תמונות לצורך הערכה מהו הטיפול הרלבנטי לגביי והערכת המחיר?
בתודה,
מוריה ששון
7313299 - 050

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page