NULL

מה ההנחה שיש לחברי קופת חולים כללית משלים

שלום גלי מור,
כללית מושלם מחזירה על ניתוח פרטי 2045 שח.לא ידוע לי שמחזירים כסף על הזרקות.זהו תרגיל פירסומי -שיווקי של מכון מור.
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg