top of page

דיקת דופלר

עברתי לאחרונה בדיקת דופלר להלן התוצאות:צד ימין cca pro90,cca dis99 cca bif 74,eca 178 ica pro 107, ica dis 74 vertebral 58 מוצא עורק פנימי רבדים טרשתיים מעטים,הסתידות חלקית מבנה בלתי הומוגני אין הפרעה הומודינמית, מוצא עורק חיצוני הפרעה המודינמית קלה, עעורק בין חוליתי תקין.
צד שמאל:
cca pro 89, cca dis 90 cca bif 111
,eca 167, ica pro 113, ica dis75
עורק משותף מעט שינויים אין הפרעה המודינמית,מוצא שורש פנימי מעט שינויים אין הפרעה המודינמית, מוצא עורק חיצוני הפרעה המודינמית קלה
אודה על היתיחסותך

שלום,
מדובר בבדיקה תקינה
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg
bottom of page