top of page

פעילות בטיסה

האם במהלך טיסה ארוכה ניתן להזרים את הדם על ידי תנועה של הידיים בלבד ובכך למנוע פקקת בוורידים או שמא חובה להזיז גם את הרגליים?

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page