top of page

סימנים כחולים בגוף

אמי אשה מבוגרת לאחרונה הופיע אצלה בגוץ נקודות כחולות משתמשת עם אםפרין 100 מלגרם אחד ביום עשתה בדיקת דם הבדיקה תקינה אבל מזה כ4 ימים עדין כימים הסימנים הרופא אמרה שזה יעבור השאלה ממליץ על בדיקה נוםפת או זה יחלוף תודה רבה 0528039790 אהרון

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page