top of page

Severity of stenosis

שלום רב,
אתמול 13.1.15 קיבלתי תוצאה של בדיקת דופלר עורקי ברגליים בהם כתוב חסימה של עורק פמורלי דו צדדי בשני הרגליים
עם הערה של Laraish Syndrom
חסימה של עורק פמורלי שטחי דו צדדי
לחצץ דם מעל 200 ממ"כ).
ברור לי שזה מצריך טיפול רציני אך הייתי מבקשת לקבל דעת מומחה בנושא עקבל מחלות שי שלי כגון COPD קשה, סכרת וכו' עם עבר של DVT ו PDV.
תודה מראש על הזמן והעצה שהיא עבורי קריטית.
כל טוב
חנה

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page