top of page

בדיקת דופלקס קרוטיס

ב- ICA (במרחק של כ 2.0 ס"מ מהביפורקציה) הודגמו רובדים הטרוגניים הגורמים להיצרות של ב- 70%-60%.
ECA הודגמו היצרות קלה .
הודגמה זרימה תקינה בעורק החוליות.
בצד שמאל. באזור הביפורקציה ובמוצא ICA הודגמו רובדים טרשתיים הגורמים להיצרות של 20%-1%.
נרשמה מהירות זרימה תקינה בעורקי התרדמה.
הודגמה זרימה תקינה בעורק החוליות.
מה המשמעות של הבדיקה...תקין או לא ??
תודה.

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page