NULL

שלום,האם בעת צורך בצינתור בשתי רגליים עקב סתימות בשתיהן מצנתרים כל רגל במועד אחר או שתיהן באותה עת והאם ניתן לבצע צינתור בהרדמה מלאה?מה הסכנות בצינתור רגליים?תודה

NULL

dr_koren.jpg