top of page

דלקת וריד באמה כתוצאה מהנפוזיה

לפני 10ימים עשית ניתוח להורדת זזה בגיד אכילס... ועשו לי אינפוזיה בזמן הניתוח... יום לאחר הניתוח קשה לי להזיז את היד של האינפוזיה ואפילו קצת התנפחה לי האמה והזרוע... הייתי אצל רופא ואמר לי שזה דלקת בוריד וזה עובר אם הזמן... השאלה שלי מה ניתן לעשות בכדי שיעבור כי זה מאוד כואב ואני לא יכול לישר את היד או לכופף למצב מסויים... תודה

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page