top of page

לפני מס' חודשים אובחנו פרפורים בפרוזדור.עברתי היפוך חשמלי והקצב הסתדר. מטופל בקומדין.מדד INR בד"כ
2-3.אם אני מגביר אכילת ירקות ירוקים,
האם המדד יעלה או ירד?

שלום,
מזון ירוק מכיל כמות גדולה של ויטמין K אשר הקומדין נוגד את פעולתו.עליה ברמת הויטמין תביא לירידה בפעילות הקומדין ולכן הINR ירד כלומר צריך כביכול יותר קומדין!!!!!-דבר שאיננו למעשה נכון.
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg
bottom of page