top of page

דילול דם ולחץ בעבודה

השאלה מורכבת , מכמה חלקים, א. האם עבודה לחוצה גביית כספים לקוחות ומכירות, יכולה לגרום להתפוצצות של נימים במוח? ב. האם עצבים התפרצות זעם יכולה לגרום לשטף דם במוח? ג. האם קינוח אף חזק או לחילופין השתעלות חזקה מאוד עשויה לגרום לשטף דם במוח. ד. האם צריך פעילות ספורטיבית יחד עם נטילת הקומדין,
ברצוני לציין שאני עדיין בבית החולים מאושפז עקב קרישי דם בראות וברגל .

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page