top of page

NULL

מהי הקרישת הנכונה הנורמלית היומ אנילוקיח קומדין כל החודש כל יום חציכדור במשך יומים וביום השלישי אני לוקיח כדור שלם כל חודש אני עוסה בדיקת דם החודש הבדיקה העלתה 1.7 אני מקוה שהי בסדר תודה רבה

שלום אוחיון םלומון,
בדיקת INR לחולה נוטל קומדין צריכה להיות בגבולות 2-3 .העזרה באיזון נכון על ידי רופא המשפחה.
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg
bottom of page