top of page

לב

היי דוקטור, לעיתים אני מרגישה בתופעה מוזרה ששריר בלב או ליד קופץ פתאום. ההרגשה מאוד מפחידה, סוג של אוטוטו עומד לקרות משהו רע.
מה זה יכול להיות?
לתשובתך אודה

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page