NULL

לפני כשנה עברתיאירוע מוחי קל ולפני כחודשיים עשיתי סיטי אנגיו והתברר שיש לי היצרות של 90 אחוז מצד ימין בעורק הפנימי עשיתי דופלקס קרוטיס והתגלה היצרות של 80 90 אחוז מצד ימין רופא אחד קבע לי ניתח ורופא אחר רוצה צינטור מה הטוב ביותר במקרה זה נא תשובתך

שלום חנן,
מדובר בשתי אסכולות לפיתרון הבעיה.הרעיון הכללי שאתה חייב בניתוח לקרוטיס בכדי למנוע את הארוע הבא שיכל להיות קשה יותר ומסוכן יותר.הרופא שממליץ על אנגיו לפני הניתוח הינו קפדן יותר ומבקש לדעת יותר פרטים על כלי הדם מעל ומתחת להצרות בצואר.אני שייך לאותה אסכולה וגם אני ממליץ על צינטור קודם לניתוח.בהצלחה!
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg