NULL

ב איזו תדירות אפשר לחזור על הבדיקה אנגיוגרפיה פריפרית? האים צריך להמתין תקופה ממושחת מבדיקה לבדיקה?

שלום ella yunisov,
אנגיוגרפיה פריפרית מבצעים רק לפני פעולה ולא לצורך אינפורמציה או מעקב.בשאר המצבים אנו משתמשים במעבדת כלי דם.
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg