top of page

NULL

מבקשת לדעת מה אורך ואופן ההחלמה לאחר ניתוח עורק הקרוטיס הצרות של 95 אחוז. כמו כן מהו המשך טיפול מעקב? האם ישנו צורך לבדוק את שאר עורקי הגוף?

שלום ליאת,
האישפוז לאחר הניתוח כ-3 ימים.חוזרים תוך שבוע לפעילות רגילה.ביקורת דופלקס קרוטיס לאחר חודש ולאחר מכן מידי 6 חודשים.בהצלחה.
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg
bottom of page