top of page

NULL

עברתי השבוע לפני יום צינתור בעורק התרדמה הימני עקב חסימה של 70% ומעלה
בשתי העורקים הימני והשמאלי בינתיים השתילו לי סטנד בימני ופתחו את החסימה עם בלון בביה"ה אסף הרופא.שאלתי היא האם חשים לאחר הצינתור רגישות באזור הצואר בו הוכנס הסטנד ולכמה זמן.כמו כן האם רצוי עקב מסתם מסויד בלב לעבור ניתוח להחלפת מסתם בתווך של שבועיים לאחר הצינתור.אבקש את תשובתכם המהירה בשל היותי לחוצה.
בתודה מראש רות

שלום בן זאב רות,
אינני מבין את הסיבה ללחץ בהחלפה מידית של מסתם הלב.במידה ומבחינה קרדיאלית ניתן להמתין ,הייתי ממליץ על דחיה.יתכנו כאבים באזור בו הוכנס סטנט לקרוטיס.
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg
bottom of page