NULL

הופניתי לבדיקת דופלר צוואר לאחר מיחושים של הפרעה בזרימה בצד שמאל-מיחוש שקשה להסביר -דקירות .שנה שעברה היה לי בבדיקה פלאק 25 אחוז.לאחר שנה חזרתי על הבדיקה שוב לאחר התגברות קלה של המיחושים של הפרעה בזרימה להלן הממצאים: עורק תרדמה משותף פלקים מסוידים ופיברוטים גורמים להצרות 30-40 אחוז באזור הביפורקציה. עורק חיצוני פלקים קטנים ללא הפרעה בזרימה.בכניסה לעורק פנימי פלקים מסוידים גורמים להצרות כ- 20 -40 אחוז. עורק חוליות זרימה תקינה.צד ימין :עורקי תרדמה משותף פנימי וחיצוני תקינים עורק חוליות -זרימה תקינה.אודה לך אם תוכל להאיר את עיני אם יש צורך בטיפול ואיזה טיפול. תודה מראש אביבה היימן

שלום אביבה היימן,
אינך זקוקה כרגע לכל טיפול בעורקי הקרוטיס ואף אין קשר בין תלונותיך לממצאים בצואר.ממליץ לחזור על הבדיקה מידי שנה.
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg