NULL

אבא שלי מספר אירועים מוחים בשלושה חודשיים האחרונים ע״פ הבדיקות יש לו כלי דם חסומים במקום שלא ניתן לנתח.
כעת נמצא בשיקום כשבוע ומצבו מתדרדר
ביומיים האחרונים גם לא מצליח לדבר.( לפני כן דיבר)
לפני השיקום סבל מחולשה ביד ימין ורגל ימין
כעת גם לא מצליח לדבר.
האם יש ניתוח או טיפול למצב?

NULL

dr_koren.jpg