top of page

NULL

זה שנים רבות אני סובל מאודם ברגל המפריעים לי מבחינה אסתטית, וכל נגיעה קטנה יוצר פצע ביקרתי אצל כירורג כלי דם והוא אמר לי שזה מבנה הרגל ואין מה לעשות גם בדיקת הדופלקס שעשיתי היתה תקינה , אך הנפיחות מאוד מציקה לי
האם יש דרך להיפטר מהצקות אלו?

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page