NULL

בבדיקת דופלר ורידי רגליים אין פקקת, אך במערכת ורידים שטחית-ימין "לא הודגמה ספנה גדולה, הודגמו ענפים בשוק.ספנה קטנה ספיקה".מה המשמעות ומה הטיפול המומלץ? אני סובל כבר 5 שבועות מבצקת, נפיחות וכאבים בגב כף רגל ימין.

NULL

dr_koren.jpg