NULL

אני בן 49 ביצעתי בדיקת CT לב והתוצעה: מחלה טרשתית משמעותית עם היצרות של 70 % לפחות בחלקו הפרוקסלי של עורק דיאגונלי מפותח PARALAD 1D ושתי היצרויות עוקבות קריטיות ב -RCA MID
מה זה אומר ומה מומלץ לעשות ?
תודה
יובל

NULL

dr_koren.jpg