top of page

הסכנותבביצוע צנתר צווארי

לאחר cva עברתי צימתור אבחנתי. כרגגע אנימועמדתלצינתור טיפולי נוסףולהחדרתסטנד.מה הסכנה בביצוע צנתר תוך שאני ממשיכה לקבלתרופות מדללי דם

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page