NULL

יש לי 2 כתמים שחורים ברגל שמאל ומעל לברך ברגל ימין . העור שקע בשניהם .
זה ניראה כאילו אין זרימת דם בשני השקעים הקטנים האלה .
אני מתגוררת בנורבגיה ועל כן אשמח לקבל תשובה מפורטת .
לאיזה טיפול עלי לפנות בנושא הזה
אוכל לשלוח תמונה במידת הצורך
בכבוד רב
מיה הולט

NULL

dr_koren.jpg