העלמת ורידים באמצעות גלי רדיו

קיימים לי נימים בשתי הרגליים וההתי רוצה להגיע לייעוץ
מה משך הטיפול לקבוצה של נימים גדולה?
האם יש סיכון בשימוש בגלי רדיו?
מה אחוזי ההצלחה הקיימים בטיפול?
תודה
אתי : 050-7635773

NULL

dr_koren.jpg