NULL

יש לי בלחיים אדמומיות בבדיקה אצל רופא עור נאמר שיש לי נימים אשר הם גורמים לבעיה
רציתי לשאול באיזה שיטה אתם פועלים?
וכמה סידרותודה טיפולים?
ומה המחיר?

NULL

dr_koren.jpg