מדוע ההרדמה כללית

ולא מקומית?

NULL

dr_koren.jpg